Turtle

Kaplumbağa, Logo benzeri fonksiyonlarla kalemle ve ilkel çizim yöntemleri sayesinde şekiller çizmeyi sağlar.

Properties

Speed

Turtle.Speed

Kaplumbağanın hareket hızını belirler. Hız değeri 1 ile 10 arasındadır. Hız değeri 10 olduğunda, kaplumbağa anında hareket eder ve döner.

Angle

Turtle.Angle

Kaplumbağanın anlık açısını belirtir. Ayarlar esnasında, kaplumbağa anında yeni açıya döner.

X

Turtle.X

Kaplumbağanın X konumunu belirtir. Ayarlar esnasında, kaplumbağa anında yeni konuma hareket eder.

Y

Turtle.Y

Kaplumbağanın X konumunu belirtir. Ayarlar esnasında, kaplumbağa anında yeni konuma hareket eder.

Operations

Show

Turtle.Show()

Kaplumbağayı gösterir ve kaplumbağa ile etkileşimi etkinleştirir.

Returns

Nothing

Hide

Turtle.Hide()

Kaplumbağayı gizler ve kaplumbağa ile etkileşimi kaldırır.

Returns

Nothing

PenDown

Turtle.PenDown()

Kaplumbağa hareket ederken çizim yapması için kalemi aşağı indirir.

Returns

Nothing

PenUp

Turtle.PenUp()

Kaplumbağa hareket ederken çizim yapmasını durdurmak için kalemi yukarı kaldırır.

Returns

Nothing

Move

Turtle.Move(distance)

Kaplumbağayı belirli bir uzaklığa götürür. Eğer kalem inikse, kaplumbağa hareket ettiğinde çizim yapılır.

distance

Kaplumbağanın gideceği uzaklık için kullanılır.

Returns

Nothing

MoveTo

Turtle.MoveTo(x, y)

Kaplumbağayı belirli bir konuma döndürerek hareket ettirir. Eğer kalem inikse, kaplumbağa hareket ettiğinde çizim yapılır.

x

Hedef noktanın x-koordinatı için kullanılır.

y

Hedef noktanın y-koordinatı için kullanılır.

Returns

Nothing

Turn

Turtle.Turn(angle)

Kaplumbağayı belirli bir açıda döndürür. Açı derece cinsindendir ve pozitif ya da negatif olabilir. Eğer açı pozitifse kaplumbağa sağına, negatifse soluna döner.

angle

Kaplumbağanın döneceği açı için kullanılır.

Returns

Nothing

TurnRight

Turtle.TurnRight()

Kaplumbağa 90 derece sağa döner.

Returns

Nothing

TurnLeft

Turtle.TurnLeft()

Kaplumbağa 90 derece sola döner.

Returns

Nothing