Turtle

Met de Turtle-klasse kan een schildpad afbeelding worden getekend en gemanipuleerd door het instellen van de eigenschappen van pen en tekening.

Properties

Speed

Turtle.Speed

Geeft aan hoe snel de schildpad moet bewegen. Geldige waarden zijn van 1 tot 10. Als de snelheid is ingesteld op 10, dan beweegt en roteert de schildpad onmiddellijk.

Angle

Turtle.Angle

Uitlezen of instellen van de huidige hoek van de schildpad. Tijdens het instellen draait de schildpad onmiddellijk over de nieuwe hoek.

X

Turtle.X

Uitlezen of instellen van de x-coördinaat van de schildpad. Tijdens het instellen verspringt de schildpad onmiddellijk naar de nieuwe positie.

Y

Turtle.Y

Uitlezen of instellen van de y-coördinaat van de schildpad. Tijdens het instellen verspringt de schildpad onmiddellijk naar de nieuwe positie.

Operations

Show

Turtle.Show()

Toont de schildpad en activeert de mogelijkheid tot interactie.

Returns

Nothing

Hide

Turtle.Hide()

Verbergt de schildpad en deactiveert de mogelijkheid tot interactie.

Returns

Nothing

PenDown

Turtle.PenDown()

Laat de pen zakken waardoor de schildpad kan tekenen terwijl deze beweegt.

Returns

Nothing

PenUp

Turtle.PenUp()

Tilt de pen op waardoor het tekenen stopt terwijl de schildpad beweegt.

Returns

Nothing

Move

Turtle.Move(distance)

Verplaatst de schildpad een opgegeven afstand. Als de pen omlaag is, tekent deze een lijn terwijl de schilpad beweegt.

distance

De afstand waarover de schildpad verplaatst moet worden.

Returns

Nothing

MoveTo

Turtle.MoveTo(x, y)

Draait en verplaatst de schildpad naar de opgegeven locatie. Als de pen omlaag is, tekent deze een lijn terwijl de schilpad beweegt.

x

De x-coördinaat van de bestemming.

y

De y-coördinaat van de bestemming.

Returns

Nothing

Turn

Turtle.Turn(angle)

Draait de schildpad over de opgegeven hoek. De hoek is in graden en kan zowel positief als negatief zijn. Als de hoek positief is, draait de schildpad naar rechts. Als de hoek negatief is, draait de schildpad naar links.

angle

De hoek waaronder de schildpad gedraaid moet worden.

Returns

Nothing

TurnRight

Turtle.TurnRight()

Draait de schildpad 90 graden naar rechts.

Returns

Nothing

TurnLeft

Turtle.TurnLeft()

Draait de schildpad 90 graden naar links.

Returns

Nothing