Timer

Klasa Timer (czasomierz) umożliwia powtarzanie działań co zadany okres czasu.

Properties

Interval

Timer.Interval

Pozwala na odczyt lub ustawienie interwału (w milisekundach) określającego jak często generowane są zdarzenia zegarowe. 1 s = 1000 ms. Dozwolone interwały powinny mieć wartość od 10 do 100000000.

Events

Tick

Timer.Tick

Zgłasza zdarzenie zegarowe.

Operations

Pause

Timer.Pause()

Wstrzymuje czasomierz. Zdarzenia zegarowe nie będą generowane.

Returns

Nothing

Resume

Timer.Resume()

Ponownie uruchamia czasomierz po wstrzymaniu. Zdarzenia zegarowe będą generowane.

Returns

Nothing