TextWindow

Klasa TextWindow (okno tekstowe) umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie tekstu w oknie tekstowym.

Properties

ForegroundColor

TextWindow.ForegroundColor

Pozwala na odczyt lub ustawienie koloru tekstu w ekranie tekstowym.

BackgroundColor

TextWindow.BackgroundColor

Pozwala na odczyt lub ustawienie koloru tła w ekranie tekstowym.

CursorLeft

TextWindow.CursorLeft

Pozwala na odczyt lub ustawienie kolumny, w której znajduje się kursor w oknie tekstowym.

CursorTop

TextWindow.CursorTop

Pozwala na odczyt lub ustawienie wiersza, w którym znajduje się kursor w oknie tekstowym.

Left

TextWindow.Left

Pozwala na odczyt lub ustawienie pozycji lewej krawędzi okna tekstowego.

Title

TextWindow.Title

Pozwala na odczyt lub ustawienie tytułu okna tekstowego.

Top

TextWindow.Top

Pozwala na odczyt lub ustawienie pozycji górnej krawędzi okna tekstowego.

Operations

Show

TextWindow.Show()

Wyświetla okno tekstowe, dzięki czemu możliwe są kolejne działania z nim związane.

Returns

Nothing

Hide

TextWindow.Hide()

Ukrywa okno tekstowe.

Returns

Nothing

Clear

TextWindow.Clear()

Czyści okno tekstowe (usuwa cały tekst w nim wyświetlony).

Returns

Nothing

Pause

TextWindow.Pause()

Wyświetla komunikat (po angielsku) i oczekuje na naciśnięcie dowolnego klawisza, wstrzymując do tego czasu dalsze wykonanie programu.

Returns

Nothing

PauseIfVisible

TextWindow.PauseIfVisible()

Wyświetla komunikat (po angielsku) i oczekuje na naciśnięcie dowolnego klawisza, wstrzymując do tego czasu dalsze wykonanie programu, ale tylko jeżeli okno tekstowe jest wyświetlone.

Returns

Nothing

PauseWithoutMessage

TextWindow.PauseWithoutMessage()

Oczekuje na naciśnięcie dowolnego klawisza (bez komunikatu), wstrzymując do tego czasu dalsze wykonanie programu.

Returns

Nothing

Read

TextWindow.Read()

Odczytuje linię tekstu wprowadzoną na w oknie tekstowym przez użytkownika. Wstrzymuje dalszą pracę programu, dopóki uzytkownik na naciśnie ENTER.

Returns

Tekst wprowadzony przez użytkownika w oknie tekstowym.

ReadNumber

TextWindow.ReadNumber()

Odczytuje liczbę wprowadzoną na w oknie tekstowym przez użytkownika. Wstrzymuje dalszą pracę programu, dopóki uzytkownik na naciśnie ENTER.

Returns

Liczba wprowadzona przez użytkownika w oknie tekstowym.

WriteLine

TextWindow.WriteLine(data)

Wyświetla tekst lub liczbę w oknie tekstowym. Do wyświetlonej treści dodawane są znaki CR LF, przez co kolejne dane zostaną wyświetlone w nowej linii.

data

Tekst lub liczba do wyświetlenia w oknie tekstowym.

Returns

Nothing

Write

TextWindow.Write(data)

Wyświetla tekst lub liczbę w oknie tekstowym. Do wyświetlonej treści dodawane są znaki CR LF, przez co kolejne dane zostaną wyświetlone w nowej linii.

data

Tekst lub liczba do wyświetlenia w oknie tekstowym.

Returns

Nothing