Text

Klasa Text (tekst) umożliwia pracę z tekstem.

Operations

Append

Text.Append(text1, text2)

Dodaje do siebie dwa teksty i zwraca tekst będący wynikiem ich połączenia. Moze to być użyteczne w sytuacji, kiedy teksty są liczbami i zwykłe dodawanie zwróciłoby ich sumę arytmetyczną.

text1

Pierwszy tekst.

text2

Drugi tekst.

Returns

Tekst będący połączeniem wskazanych części.

GetLength

Text.GetLength(text)

Podaje długość (ilość znaków) wskazanego tekstu.

text

Tekst, którego długość ma zostać obliczona.

Returns

Długość (ilość znaków) wskazanego tekstu.

IsSubText

Text.IsSubText(text, subText)

Sprawdza czy podany tekst jest częścią innego, dłuższego tekstu.

text

Dłuższy tekst, który ma zostać sprawdzony.

subText

Ciąg znaków, który może wystąpić na początku tekstu.

Returns

"True" (prawda) lub "False" (fałsz) w zależności od tego czy dłuższy tekst zawiera krótszy czy nie.

EndsWith

Text.EndsWith(text, subText)

Sprawdza czy podany tekst kończy się zadanym ciągiem znaków.

text

Tekst, który ma zostać sprawdzony.

subText

Ciąg znaków, który może wystąpić na początku tekstu.

Returns

"True" (prawda) lub "False" (fałsz) w zależności od tego czy dłuższy tekst kończy się krótszym czy nie.

StartsWith

Text.StartsWith(text, subText)

Sprawdza czy podany tekst zaczyna się zadanym ciągiem znaków.

text

Tekst, który ma zostać sprawdzony.

subText

Ciąg znaków, który może wystąpić na początku tekstu.

Returns

"True" (prawda) lub "False" (fałsz) w zależności od tego czy dłuższy tekst zaczyna się krótszym czy nie.

GetSubText

Text.GetSubText(text, start, length)

Podaje zadany fragment dłuższego tekstu.

text

Dłuższy tekst, z którego należy pobrać fragment.

start

Numer pierwszego znaku, od którego pobierany jest fragment.

length

Długość fragmentu do pobrania.

Returns

Żądany fragment.

GetSubTextToEnd

Text.GetSubTextToEnd(text, start)

Podaje fragment dłuższego tekstu, od zadanego miejsca aż do końca.

text

Dłuższy tekst, z którego należy pobrać fragment.

start

Numer pierwszego znaku, od którego pobierany jest fragment.

Returns

Żądany fragment.

GetIndexOf

Text.GetIndexOf(text, subText)

Podaje na którym miejscu w dłuższym tekście pojawia się określony fragment.

text

Dłuższy tekst, w którym należy znaleźć fragment.

subText

Fragment do odszukania.

Returns

Pozycja, na której pojawia się szukany tekst. Jeżeli nigdzie nie występuje, to zwracane jest 0.

ConvertToLowerCase

Text.ConvertToLowerCase(text)

Konwertuje zadany tekst na ten sam tekst pisany małymi literami.

text

Tekst do skonwertowania.

Returns

Tekst skonwertowany na małe litery.

ConvertToUpperCase

Text.ConvertToUpperCase(text)

Konwertuje zadany tekst na ten sam tekst pisany wielkimi literami.

text

Tekst do skonwertowania.

Returns

Tekst skonwertowany na wielkie litery.

GetCharacter

Text.GetCharacter(characterCode)

Podaje znak o zadanym kodzie. Znaki i ich kody zgodne są ze standardem Unicode. Otrzymany znak może być używany jak zwykły tekst.

characterCode

Kod znaku (liczba) w standardzie Unicode.

Returns

Znak o zadanym numerze.

GetCharacterCode

Text.GetCharacterCode(character)

Podaje kod Unicode zadanego znaku.

character

Znak, dla którego podany zostanie kod Unicode.

Returns

Kod znaku (liczba).