Sound

Klasa Sound (dźwięk) umożliwia odtwarzanie dźwięków. W klasie zawarte jest kilka przykładowych dźwięków, można jednak odtwarzać dowolne inne.

Operations

PlayClick

Sound.PlayClick()

Odtwarza dźwięk kliknięcia.

Returns

Nothing

PlayClickAndWait

Sound.PlayClickAndWait()

Odtwarza dźwięk kliknięcia, wstrzymując wykonanie programu do końca trwania dźwięku.

Returns

Nothing

PlayChime

Sound.PlayChime()

Odtwarza dźwięk dzwonka.

Returns

Nothing

PlayChimeAndWait

Sound.PlayChimeAndWait()

Odtwarza dźwięk dzwonka, wstrzymując wykonanie programu do końca trwania dźwięku.

Returns

Nothing

PlayChimes

Sound.PlayChimes()

Odtwarza dźwięk akordu.

Returns

Nothing

PlayChimesAndWait

Sound.PlayChimesAndWait()

Odtwarza dźwięk akordu, wstrzymując wykonanie programu do końca trwania dźwięku.

Returns

Nothing

PlayBellRing

Sound.PlayBellRing()

Odtwarza dźwięk dzwonka telefonu.

Returns

Nothing

PlayBellRingAndWait

Sound.PlayBellRingAndWait()

Odtwarza dźwięk dzwonka telefonu, wstrzymując wykonanie programu do końca trwania dźwięku.

Returns

Nothing

PlayMusic

Sound.PlayMusic(notes)

Gra nuty.

notes

Zestaw nut do zagrania. Format nut jest podzbiorem Music Markup Language języka QBasic.

Returns

Nothing

Play

Sound.Play(filePath)

Odtwarza dźwięk kliknięcia.

filePath

Returns

Nothing

PlayAndWait

Sound.PlayAndWait(filePath)

Odtwarza plik dźwiękowy wstrzymując wykonanie programu do końca odtwarzania pliku. Może to być plik mp3, wav lub wma. Odtwarzanie innych formatów może być uzależnione od kodeków audio zainstalowanych w komputerze. Jeżeli odtwarzanie dźwięku było wcześniej wstrzymane, ta operacja uruchomi odtwarzanie od miejsca, w którym zostało przerwane.

filePath

Ścieżka do pliku dźwiękowego. Może to być zarówno ścieżka lokalna (na przykład c:\muzyka\track1.mp3) jak i plik w sieci Web (na przykład http://www.mojserwer.pl/track01.wma).

Returns

Nothing

Pause

Sound.Pause(filePath)

Wstrzymuje odtwarzanie pliku. Odtwarzanie można wznowić od miejsca, w którym zostało przerwane. Jeżeli plik nie był w danym momencie odtwarzany, to operacja nic nie robi.

filePath

Ścieżka do pliku dźwiękowego. Może to być zarówno ścieżka lokalna (na przykład c:\muzyka\track1.mp3) jak i plik w sieci Web (na przykład http://www.mojserwer.pl/track01.wma).

Returns

Nothing

Stop

Sound.Stop(filePath)

Zatrzymuje odtwarzanie pliku. Odtwarzania nie można wznowić od miejsca, w którym zostało przerwane. Jeżeli plik nie był w danym momencie odtwarzany, to operacja nic nie robi.

filePath

Ścieżka do pliku dźwiękowego. Może to być zarówno ścieżka lokalna (na przykład c:\muzyka\track1.mp3) jak i plik w sieci Web (na przykład http://www.mojserwer.pl/track01.wma).

Returns

Nothing