Network

Klasa Network (sieć) umożliwia dostęp do sieci Web.

Operations

DownloadFile

Network.DownloadFile(url)

Pobiera plik z sieci Web i zapisuje go na dysku twardym.

url

Adres (URL) pliku w sieci Web.

Returns

Nazwa pliku, w którym została zapisana pobrana zawartość.

GetWebPageContents

Network.GetWebPageContents(url)

Pobiera zawartość strony internetowej.

url

Adres (URL) strony do pobrania.

Returns

Zawartość (źródło) pobranej strony.