Mouse

Klasa Mouse (mysz) umożliwia obsługę myszy.

Properties

MouseX

Mouse.MouseX

Pozwala na odczyt lub ustawienie współrzędnej x (odciętej) kursora myszy na ekranie.

MouseY

Mouse.MouseY

Pozwala na odczyt lub ustawienie współrzędnej y (rzędnej) kursora myszy na ekranie.

IsLeftButtonDown (This property is read-only.)

Mouse.IsLeftButtonDown

"True" (prawda) lub "False" (fałsz) w zależności od tego czy wciśnięty jest lewy przycisk myszy.

IsRightButtonDown (This property is read-only.)

Mouse.IsRightButtonDown

"True" (prawda) lub "False" (fałsz) w zależności od tego czy wciśnięty jest prawy przycisk myszy.

Operations

HideCursor

Mouse.HideCursor()

Ukrywa kursor myszy na ekranie.

Returns

Nothing

ShowCursor

Mouse.ShowCursor()

Pokazuje kursor myszy na ekranie.

Returns

Nothing