ImageList

Klasa ImageList (lista obrazów) umożliwia ładowanie i przechowywanie obrazów w pamięci.

Operations

LoadImage

ImageList.LoadImage(fileNameOrUrl)

Ładuje do pamięci obraz z pliku lub z sieci Web.

fileNameOrUrl

Ścieżka do obrazka do załadowania. Może to być zarówno ścieżka lokalna (na przykład c:\obrazy\foto1.jpg) jak i plik w sieci Web (na przykład http://www.mojserwer.pl/obraz01.jpg)

Returns

Nazwa obrazu, który został załadowany.

GetWidthOfImage

ImageList.GetWidthOfImage(imageName)

Podaje szerokość obrazu w pamięci.

imageName

Nazwa obrazu w pamięci.

Returns

Szerokość obrazu.

GetHeightOfImage

ImageList.GetHeightOfImage(imageName)

Podaje wysokość obrazu w pamięci.

imageName

Nazwa obrazu w pamięci.

Returns

Wysokość obrazu.