Clock

Klasa Clock (zegar) umożliwia dostęp do zegara systemowego.

Properties

Time (This property is read-only.)

Clock.Time

Podaje bieżący czas systemowy.

Date (This property is read-only.)

Clock.Date

Podaje bieżącą datę systemową.

Year (This property is read-only.)

Clock.Year

Podaje bieżący rok.

Month (This property is read-only.)

Clock.Month

Podaje bieżący miesiąc.

Day (This property is read-only.)

Clock.Day

Podaje bieżący dzień miesiąca.

WeekDay (This property is read-only.)

Clock.WeekDay

Podaje bieżący dzień tygodnia.

Hour (This property is read-only.)

Clock.Hour

Podaje bieżącą godzinę.

Minute (This property is read-only.)

Clock.Minute

Podaje bieżącą minutę.

Second (This property is read-only.)

Clock.Second

Podaje bieżącą sekundę.

Millisecond (This property is read-only.)

Clock.Millisecond

Podaje liczbę milisekund (tysięcznych części sekundy), które upłynęły od początku bieżącej sekundy.

ElapsedMilliseconds (This property is read-only.)

Clock.ElapsedMilliseconds

Podaje liczbę milisekund (tysięcznych części sekundy), które upłynęły od początku 1900 roku.

Operations